Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuosePersonalo dokumentų valdymo naujovės ir jų praktinis taikymas

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

PROGRAMA

1. Dokumentų rūšys, kurias privalo pateikti priimamas į darbą darbuotojas, šių dokumentų paskirtis. Kurie duomenys apie darbuotoją yra pertekliniai?

2. Dokumentų rūšys, su kurias darbdavys privalo supažindinti priimamą į darbą darbuotoją.

3. Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų turinio reikalavimai.

4. Darbo sutarties sudarymas:

4.1. galimi susitarimai.

4.2. klaidos, kurias dažniausiai daro darbdaviai sudarydami darbo sutartis;

4.3 sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka. Kuriais atvejais pakanka tik įsakymo?

5. Personalo įsakymų (priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą/pareigas ir kt.) turinio ir įforminimo reikalavimai.

6. Su asmens duomenų apsaugą susijusių dokumentų turinio ir įforminimo reikalavimai:

6.1. sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo;

6.2. susitarimo dėl konfidencialios informacijos saugojimo.

7. Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

7.1. atostogų grafiko;

7.2. atostogų: kasmetinių ir tikslinių įsakymų turinio ir įforminimo reikalavimai.

8. Darbo pareigų pažeidimų fiksavimas:

8.1. įspėjimo dėl darbo pareigų pažeidimo turinio ir įforminimo reikalavimai.

8.2. tarnybinio pranešimo dėl darbuotojo darbo drausmės pažeidimo turinio ir įforminimo reikalavimai.

8.3. pranešimo dėl darbuotojo pasiaiškinimo, kai pažeidžia darbo drausmę, pateikimo turinio ir įforminimo reikalavimai.

8.4. darbuotojo pasiaiškinimo, kai pažeidžia darbo drausme, turinio ir įforminimo reikalavimai.

8.5. akto, kai darbuotojas atsisako susipažinti su pranešimų dėl darbo drausmės pažeidimo, turinio ir įforminimo reikalavimai.

9. Įvairūs darbo sutarties nutraukimo pagrindai:

9.1 šalių susitarimu;

9.2. vienos iš šalių iniciatyva;

9.3. darbdavio valia;

9.4. nesant šalių valios dokumentų turinio ir įforminimo reikalavimai.

10. Personalo valdymo dokumentų tvarkymas ir apskaita

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

Darbuotojų, atsakingų už personalo dokumentų valdymą, darbas nuolatos lydimas pokyčių, susijusių su įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimais. Metams baigiantis jų kiekis dažnai išauga. Nuo 2021-11-19 įsigaliojo Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų pakeitimai, kuriais nustatyti teisės aktų (įsakymų, nutarimų ir kt.) bei teisės aktais tvirtinamų dokumentų (nuostatų, taisyklių, tvarkų aprašų ir kt.) rengimo naujovės. Kaip tuos pakeitimus taikysime praktikoje? Nuo 2021-12-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų, profilaktikos ir kontrolės įstatymas, kuriame įtvirtintos darbuotojų asmens duomenų apsaugos naujovės: darbuotojas privalo pateikti įrodantį dokumentą, kad pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ar karantinas, arba kad darbuotojas yra paskiepytas nuo šios užkrečiamosios ligos ir t. t. Kaip elgtis su darbuotojo pateiktais dokumentais, kai darbdavys juos gali tik peržiūrėti, bet negali jų rinkti ir saugoti? Nuo 2022 m. sausio 1 d. privalome taikyti naują Darbo kodekso nuostatą dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimų. Ar yra kitokių išimčių nei nurodyta pakeitime?
Kviečiame į 6 akad. val. nuotolinį praktinį–konsultacinį seminarą.

Seminaras skirtas darbuotojams atsakingiems už personalo valdymo dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.

Mokymų sritysPersonalas, Įdarbinimas, Personalo valdymas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Administracijos vadovams, Vadovų asistentams, Personalo vadovams, Vadovaujantiems, Administratorėms
Data2022-07-26
Trukmė6 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasDalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktai8 603 16667
Kaina EUR (be PVM)75.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/miestas/darbo-teise/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams