Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseOrganizatoriaus kontaktai

RENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ! Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose

Mokymas įmonėms

Lektoriai:
Mini Aušra Žemienė

Humanitarinių mokslų (filologijos krypties) daktarė, socialinių mokslų (vadybos ir verslo administravimo, audito) magistrė, docentė, turinti 15... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Administracinė kalba yra bendrinės kalbos atmaina. Ji privaloma dokumentuose — raštuose, protokoluose, aktuose, sutartyse, įgaliojimuose, teisės aktuose ir kt. Administracinės kalbos pagrindą sudaro paprastosios kalbos vartosena, bet bendrųjų dalykų jai nepakanka. Bendrinės kalbos žodžiai čia gali įgyti specialią reikšmę. Administracinė kalba turi būti tiksli, logiška, tikslinga, objektyvi, be vaizdingų ir emocinių žodžių. Ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas. Dokumentuose vartojama daug standartiškos reikšmės žodžių, standartizuotos net atskiros teksto dalys, ypač jų pradžios. Ji standartizuojama taip, kad dokumentai gali būti rašomi iš anksto parengtuose ruošiniuose. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, žinoti tam tikrus reikalavimus.

Mokymų programa:

Administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarba:
- bendrinės ir administracinės kalbos santykis;
- kalbos kodifikavimas;
- Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo norminiai dokumentai ir institucijos;
- atsakomybė už įvairius valstybinės kalbos vartojimo ar kalbos taisyklingumo pažeidimus.

Kanceliarinės kalbos aktualijos:
- sudėtinių pavadinimų rašymas (bendrosios juridinių asmenų pavadinimų sudarymo nuostatos;
- juridinių asmenų pavadinimų rašymas, dokumentų pavadinimų (raštų antraščių) sudarymas ir rašymas, oficialiųjų pavadinimų vartojimo tekste ypatumai);
- adresato rašymas oficialiuose dokumentuose; kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose;
- datos ir skaičių rašymas;
- pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės formos vartojimas;
- kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir rašymo reikalavimai;
- skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymas.

Oficialiųjų dokumentų teksto ypatumai:
- skirtingų rūšių dokumentų formalioji ir sintaksinė struktūra, teksto pradžios formuluotės;
- stiliaus reikalavimai (dalykinis objektyvumas ir tikslumas, tikslingumas ir aiškumas, taisyklingumas ir kt.) ir kalbinės raiškos priemonės (bevardės giminės formų, bendraties konstrukcijų vartojimo svarba, tikslumo ir įsakmumo raiška, žodžių tvarkos ypatumai, mandagumo žodžių vartojimo problemos);
- probleminiai administracinės kalbos terminų, jų darybos, gramatinių formų, sintaksinių konstrukcijų vartojimo atvejai;
- sudėtingesni rašybos (j rašyba, būsimojo laiko trečiojo asmens forma, dalelytės) ir skyrybos (lyginamosios konstrukcijos) atvejai.

Kalbos etiketas:
-kreipimosi, prašymo, pasisveikinimo, atsisveikinimo raiška;
-efektyvios komunikacijos principais grindžiamas dalykinis susirašinėjimas;
-elektroninio bendravimo ypatumai (nekalbiniai simboliai elektroninėje terpėje ir kt.).

Kalba

Lietuvių

Data Suderinama individualiai
Vieta
Kaina 85.00 EUR

Registruotis ir papildomos informacijos galite teirautis žemiau nurodytais kontaktais.

Telefonas: 8 671 11691 Katažina
El.paštas: registracija@ziniucentras.lt


Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams