Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseRENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ! Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR)

Mokymas įmonėms

Lektoriai:
Joskaudienme Raimonda Joskaudienė

Teisininkė - praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei straipsnį, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė. Daugelį metų konsu... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR, ang. GDPR), organizacijos įpareigotos imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų, antraip joms bus taikomos didelės baudos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad BDAR taikymas priklauso ne nuo įmonės dydžio, bet nuo atliekamo asmens duomenų tvarkymo pobūdžio. Kita vertus, ne visos BDAR nustatytos prievolės taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms, pvz., įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, nereikia tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašų (išskyrus numatytas išimtis). Duomenų apsaugos pareigūną įmonės turi paskirti tik tuomet, jeigu pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties ir (arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti asmenis (duomenų subjektus), kai dideliu mastu tvarkomi specialių kategorijų duomenys ir t. t.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, prisidėdama prie asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje, parengė rekomendaciją, kuri padės taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą praktikoje.

Rekomendaciją, paremtą pavyzdžiais ir teorine informacija, sudaro šie skyriai:

- Kas yra asmens duomenys?
- Ar aš tvarkau asmens duomenis?
- Ar man taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas?
- Kada galima tvarkyti asmens duomenis?
- Jei pasitelkiu įmonę (asmenį) atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus
- Kiek laiko turiu saugoti asmens duomenis?
- Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka
- Bendrosios duomenų subjekto teisių įgyvendinimo sąlygos
- Duomenų valdytojų pareigos
- Ar privalau paskirti duomenų apsaugos pareigūną?
- Ar privalau atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą?
- Kas yra elgesio kodeksai?

Mokymų programa:

• Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai:
• Asmens duomenų teisinis reglamentavimas teisės aktuose;
• Asmens duomenų valdytojas;
• Asmens duomenų tvarkytojas;
• Asmens duomenų subjektai, jų teisės, kaip su jais bendrauti, kokią informaciją rinkti/teikti.
• Asmens duomenų tvarkymo teisiniai reikalavimai:
• Subjektai – galintys tvarkyti asmens duomenis, jiems keliami reikalavimai;
• Subjektams keliami reikalavimai dėl skirtingų asmens duomenų kategorijų tvarkymo;
• Dvylika esminių žingsių, ruošiantis įgyvendinti naujai keliamus reikalavimus;
• Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas (dokumentai, kuriuos reikia pasiruošti, kokia informacija darbuotojams turi būti pateikta, darbuotojo darbo vietos filmavimas);
• Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – jo samprata, funkcijos ir kada jis bus
reikalingas, teisė vadovui nuspręsti.
• Bendrojo pobūdžio atmintinės dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo:
• Asmenų sutikimai dėl jų asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir panaudojimo, rinkodara;
• Teisės būti pamirštam įgyvendinimas, kada jis galimas, pamiršimas darbo teisiniuose santykiuose;
• Saugumo priemonės, kurių reikia imtis apsaugant asmens duomenis, IT ir techninės priemonės, kurių reikia laikytis, įsidiegti;
• Pažeidimų aptikimas ir įgyvendinimas;
• Dokumentacijos, kurią reiktų pasiruošti arba persižiūrėti, apžvalga;
• Galimos baudos ir sankcijos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus (administracinė, civilinė, baudžiamoji, pagal Reglamentą).
Kausimai, atsakymai.

Kalba

Lietuvių


Mokymų sritysPersonalas, Informacijos apsauga, Personalo valdymas, Duomenų apsauga, Mokymai įmonėms
ProfesijosVadovams, Teisininkams, Sekretorėms / -iams, Administracijos vadovams, Personalo vadovams, Administratorėms
Data2018-12-19
Trukmė6 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Marijampolė
Kontaktai8 671 72779
Kaina EUR (be PVM)85.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams