Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuosePersonalo dokumentų valdymo aktualijos 2024 metais

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

PROGRAMA

1. Dokumentų rūšys, kurias privalo pateikti priimamas į darbą darbuotojas. Kurie duomenys apiedarbuotoją yra pertekliniai? Kuriuos duomenis draudžia rinkti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas?

2. Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų turinio reikalavimai. Darbo taisyklių privalumai. Kurią informaciją Darbo tvarkos taisyklėse privalo pateikti darbdavys? Kodėl pareigybės aprašymas privalomas? Kokį turinį privaloma pateikti?

3. Pranešimo apie darbo sąlygas turinys įsigaliojus DK pakeitimams. Ar šis pranešimas yra privalomas?

4. Darbo sutarties sudarymas: naujos Darbo kodekso ir Pavyzdinės darbo sutarties redakcijos nuostatos.

4.1. galimi susitarimai. DK, susijusio su darbo sutarties turinio, pakeitimais ir Pavyzdinės darbo sutarties naujosios redakcijos turinio aptarimas.

4.2. klaidos, kurias dažniausiai daro darbdaviai sudarydami darbo sutartis;

4.3 sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka. Kuriais atvejais pakanka tik įsakymo? Kaip elgtis, kai darbuotojas atsisako susipažinti su darbdavio pranešimu apie darbuotojo keičiamas darbo sąlygas darbdavio iniciatyva.

5.Įsakymų personalo klausimais (priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą/pareigas ir kt.) turinio ir įforminimo reikalavimai.

6. Komandiruotės įforminimas:

6.1. kai darbuotojas vyksta į kitą šalį;

6.2. kai darbuotojas komandiruojama Lietuvos Respublikos ribose;

6.3. nauja dienpinigių mokėjimo tvarka.

7. Darbo ir poilsio laiko įforminimas:

7.1. Rengti ar nerengti kasmetinių atostogų įsakymą? atostogų grafiko privalumai. Ar reikia įsakymo, kai su darbuotoju suderinamas atostogų grafikas? Ar suderintas atostogų grafikas gali būti keičiamas? Kasmetinių ir tikslinių atostogų įsakymų turinio reikalavimai;

7.2. nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko įforminimas. Ar darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas, išskyrus DK numatytus atvejus? Ar ribojamas nemokamų atostogų dienų skaičius? Ką praranda darbuotojas, kai nemokamos atostogos trunka ilgiau kaip 1 mėnesį? Kaip įforminti darbuotojui suteiktą nemokamą laisvą laiką?; Nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo lako įsakymų turinio reikalavimai.

8. Įvairūs darbo sutarties nutraukimo pagrindai: šalių susitarimu; vienos iš šalių iniciatyva; darbdavio valia; nesant šalių valios.

9. Įvairių darbo sutarties nutrakimo atvejų įforminimas: dokumentų turinio ir įforminimo reikalavimai.

10. Personalo valdymo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

Atsakymai į klausimus.

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

2022–2023 m. įsigaliojo daug Darbo kodekso ir lydinčių teisės aktų pakeitimų: Lygių galimybių įstatymas, nauja dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams į kitą valstybę tvarka, Nacionalinė kolektyvinė sutartis ir kt. Šių pakeitimų žinojimas ir jų gebėjimas taikyti praktikoje itin aktualus darbdaviams ir darbuotojams, atsakingiems už personalo dokumentų, reglamentuojančių darbo santykius, rengimą. Teismų praktika liudija, kad vadovai, darbo santykių srityje priėmę neteisingus sprendimus, yra griežtai baudžiami.

Mokymų sritysPersonalas, Įdarbinimas, Personalo valdymas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Administracijos vadovams, Vadovų asistentams, Personalo vadovams, Vadovaujantiems, Administratorėms
Data2024-07-18
Trukmė6 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasDalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktai8 603 16667
Kaina EUR (be PVM)85.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/miestas/darbo-teise/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams